W poniższych tabelach przedstawiono schemat logowania się na stronę planów.

 

Aktualizacja loginów studentów na dzień 2016-11-25- godz 08:25

STUDENCI
Janusz Kowlski
Pesel: 12324725132
Nr indeksu: 98462
Login: JanKow132 3 litery imienia + 3 litery nazwiska + 3 ostatnie cyfry peselu
Hasło: p98462251 Cały numer indeksu(przy studiach podyplomowych dopisujemy literę "p" przed numerem indeksu) + siódma, ósma i dziewiąta cyfra peselu

 

  • Gospodarowanie zasobami ludzkimi Mu-Ek B4* - studenci realizujący studia w roku akademickim 2015/2016 na WZ
  • Socjologia administracji i bezpieczeństwa publicznego Mu-Soc B2* - studenci realizujący studia w roku akademickim 2015/2016 na WZ
  • Resocjalizacja z profilaktyką społeczną Mu-Ped B2* - studenci realizujący studia w roku akademickim 2015/2016 na WZ
  • Pedagogika wczesnoszkolna Mu-Ped B4* - studenci realizujący studia w roku akademickim 2015/2016 na WZ
  • Wczesna edukacja z kształceniem integracyjnym Mu-Ped B5* - studenci realizujący studia w roku akademickim 2015/2016 na WZ

 

Kadra dydaktyczna po wysłaniu wiadomości na poniższy adres e-mail otrzymuje login.

W razie problemów prosimy o kontakt e-mail: asi@wsiie.olsztyn.pl

lub pod nr tel 519-062-015 w godzinach 8:00 - 16:00 (wtorek-sobota).

 

W razie braku planów proszę o kontakt z działem planowania monika.szubert@wsiie.olsztyn.pl